Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία : MOTION GROUP ΕΜΠΟΡΙΑ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός Τίτλος : MOTION GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Νομική Μορφή : Ε.Π.E
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 141312701000
Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου : 307899
Επιμελητήριο : ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου : 800801327
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. : ΨΥΧΙΚΟΥ(ΨΥΧΙΚΟΥ, ΚΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ)
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.) : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 191-193 11525
Τηλέφωνο : 2106215562
Γεωγραφικός Κωδικός : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)

Κύρια Δραστηριότητα (Κωδικός και Περιγραφή ) :

45400000,ΠΩΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

Δευτερεύουσα-ες Δραστηριότητα-ες (Κωδικός και Περιγραφή ) :

45200000,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

47646513,ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ

84131800,ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣhttps://essayhelp-now.com